News

Frolina สนับสนุนการศึกษา เปิดบ้านสอนน้องวิชาเคมี ร่วมกับ เด็กดี.คอม

Frolina สนับสนุนการศึกษา เปิดบ้านสอนน้องวิชาเคมี ร่วมกับ เด็กดี.คอม

Frolina (ฟรอลิน่า) แบรนด์ผ้าขนหนูและชุดเครื่องนอนคุณภาพ ภายใต้บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด ร่วมกับเว็บไซต์การศึกษาชื่อดัง เด็กดี.คอม ถ่ายทำวีดีโอประกอบการสอนใน วิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมี ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ อ.ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอน ผ่านเว็บไซต์เด็กดี.คอม โดยได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการผลิตผ้าขนหนู Frolina ในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าใจและเห็นภาพกระบวนการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณณัษฐพงษ์ ธรรมฉัตรพงศ์ ประธานฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด ได้ร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผ้าขนหนูที่นำมาผ่านกระบวนการทางเคมีกับเส้นใยฝ้าย โดยยกตัวอย่าง เทคโนโลยี “DeoFresh” นวัตกรรมผ้าขนหนูขจัดกลิ่น ซึ่งยึดตามแนวคิดของ Frolina ที่ว่า “นวัตกรรมจากธรรมชาติ ที่สร้างมาเพื่อคุณ”