CAREERS

Logo_Tummachud Frolina

About Us

บริษัทธรรมฉัตรคือเจ้าของแบรนด์ Frolina เป็นแบรนด์ของคนไทย ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าขนหนู ชุดเครื่องนอน และสิ่งทอภายในบ้านที่มีนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิต ที่แตกต่างของแต่ละคน โดยเริ่มต้นจากความเชื่อที่ว่า ” ความสุขเริ่มต้นจากที่บ้าน ” เพราะเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุก ๆ ท่าน ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มอบความพึงพอใจและไว้วางใจจากการใช้งานในชีวิตประจำวันของวิถีชีวิตที่หลากหลายอย่างลงตัว ในทุก ๆ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการ และการสื่อสาร เราจึงมองหาผู้ที่มี Passion ในทิศทางเดียวกัน เข้าร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด ส่งถึงมือลูกค้าทุกท่าน อย่างเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้แล้วทางบริษัทยังเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ช่วยผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และอื่น ๆ ซึ่งทางเราได้ดำเนินงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง

ที่นี่คุณจะได้มีโอกาสและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ องค์กรที่มีศักยภาพต่าง ๆ เช่น กลุ่ม Supplier อย่าง Cotton USA, ห้างสรรพสินค้าและ Super Store ชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น Uniqlo, Muji, Disney, Coles, K-mart, Central, Robinson, The Mall, Paragon, Terminal 21, Lotus’s, HomePro รวมถึงแบรนด์สินค้าชั้นนำอื่น ๆ มากมาย

ในด้านของการพัฒนาบุคลากร บริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกท่านได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในงานที่ท่านรับผิดชอบ รวมถึงการมีโอกาสเติบโตในสายงานที่ดีขึ้นเสมอ เราให้ความสำคัญกับทั้งลูกค้าและผู้ร่วมงานพี่น้องทุกท่าน เพราะความสำเร็จเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจในการทำงานแบบเป็นทีมของทุก ๆ คน เราผลักดันให้ทุกกลไกในการขับเคลื่อนงาน มีอิสระในการเสนอความคิดเห็นมีความใกล้ชิด เชื่อมโยงและสื่อสารเข้าถึงซึ่งกันและกันในทุกระดับชั้น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หากคุณชอบในความท้าทาย มีความตั้งใจ มุ่งมั่น พร้อมฝ่าฟันทุกอุปสรรคต่าง ๆ และใส่ใจในเนื้อหางานที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง เราก็พร้อมที่จะผลักดันทุกความตั้งใจให้เกิดผลอย่างเหมาะสมที่สุด

[jobpost]