News

Frolina ร่วมพัฒนาผลิตหมอนกันกรดไหลย้อนร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณณัษฐพงษ์ ธรรมฉัตรพงศ์ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด ผู้ผลิตผ้าขนหนูและชุดเครื่องนอนรายใหญ่ ภายใต้แบรนด์ “Frolina” มอบหมอนลดอาการ
กรดไหลย้อน ที่เป็นโครงการร่วมมือกับ ผศ.(พิเศษ) นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ให้กับ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการกรดไหลย้อน
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
“Frolina” รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบโจทย์ทางการแพทย์และการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบันได้ “Frolina” สัญญาว่า
เราจะไม่หยุด เพื่อคำว่าดีที่สุด ทั้งเรื่องผ้าขนหนู ชุดเครื่องนอน และนวัตกรรม ที่เราคัดสรรและตั้งใจ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคน