Full-Time
บริษัท ธรรมฉัตร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Posted 2 เดือน ago

Responsibility:

 • เป็นตัวแทนบริษัท รับผิดชอบในการติดต่อ เข้าพบ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเรา ต่อลูกค้า “โครงการ” (ลูกค้าที่เป้าหมายที่ทางบริษัทได้วางแผน รวมถึงเค้าโครงที่ได้ถูกกำหนดรูปแบบไว้) โดยเฉพาะกลุ่มที่มี Branding หรือ Niche Market กลุ่มเฉพาะ หรือ กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในระดับกลางขึ้นไป โดยให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ Brand และการทำ Marketing ของบริษัท
 • ปฏิบัติตามแผนงาน ที่บริษัทกำหนดมา ในการเข้าพบลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งติดตามงานหลังจากที่ได้นำเสนอลูกค้า
 • ร่วมค้นหา คัดกรอง รายชื่อลูกค้าที่มีศักยภาพ ให้สอดคล้องกับ Branding ของผลิตภัณฑ์บริษัท
 • ดูแลและจัดการ กระบวนการขายและการชำระเงินของลูกค้า ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามกำหนด ตามกฏระเบียบของบริษัทและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบกมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification:

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การติดต่องานโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะงานเสนอขายสินค้าและบริการ ให้กับองค์กรเอกชนและหน่วยธุรกิจต่าง ๆ มามากกว่า 1 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด และแรงกดดันได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว (เฉพาะกรณี ซึ่งจะมีการพูดคุยวางแผนกันก่อน)
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของบริษัทลูกค้า
 • สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง และมีใบอนุญาติขับขี่ยานพาหนะนั้น ๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Benefit:

 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
 • โบนัสประจำปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
 • วันหยุดประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ฟรี ตามสัดส่วน ทุกปี

Workday:

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • 9.00-18.00 น.
 • หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ (สามารถยืดหยุ่นได้ในบางครั้ง โดยสลับวันหยุดเป็นวันธรรมดาและวันเสาร์เป็นวันทำงานได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนทั้งครั้ง และเป็นกรณีไป

Work Place:

Apply Online

Personal Information

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

ข้อมูลเพิ่มเติม